VESTENFJELDSKE FORSIKRINGSRÅDGIVNING AS

TRYGT OG ENKELT FOR DEG!

Vi leser den lille skriften for deg og forteller hva det betyr

Vestenfjeldske Forsikringsrådgivning er en erfaren forsikringsmegler innen liv, skade og pensjonsforsikring

Vi kjenner markedet og sørger for at du som kunde får kvalitetssikrede avtaler og blir prioritert hos selskapene.

Som din forsikringsmegler går vi gjennom dagens løsning, før vi innhenter priser på det vi mener er den riktige løsningen for deg. I oss får du en megler som kjenner og forstår dine behov, en som ordner opp og tilrettelegger. Vi hjelper med risikovurdering, prisforespørsel, daglig service og oversikt. Ved skade er vi en upartisk rådgiver tilgjengelig for deg.

Vestenfjeldske Forsikringsrådgivning fikk konsesjon som forsikringsmegler fra Finanstilsynet 14.12.2006 og er underlagt de lover og regler som regulerer forsikringsmeglervirksomhet. Vi kan ikke motta godtgjørelse fra selskapene, vårt honorar betales av kunden.

Hva kan vi gjøre for dere

Vi plasserer og vedlikeholder forsikringene deres, slik at det oppleves som en ressurs i hverdagen.
Vi fokuserer på forebygging av skader. Samtidig hjelper vi deg med skademelding om uhellet først er ute.

Vi holder gjerne informasjonsmøter for de ansatte og ledere om ønskelig for å informere om hva de kan gjøre
for å unngåskader, hvordan kan du sikre deg og hvordan bør du forsikre deg. Dess færre skader, dess mindre kostnader for bedriften, og bedre pris på forsikringene

Vestenfjeldske Forsikringsrådgivning AS

  Kolskogheiane 2,

      5200 Bjørnafjorden

  Postboks 55 

     Industrivegen 5206 Os

   904 72 732

  megler@vestenfjeldske.no

Ansvarlig megler:


Arve Lillefosse
Mob: 951 11 268
Arve.lillefosse@vestenfjeldske.no

Åpningstider

Mandag - Fredag 08:00 - 15:30

Kontaktskjema

Bruk dette for å få stilt garanti på bil mellom kl 08:00 og 15:30.

Klagemulighet:

Dersom du mener forsikringsselskap eller forsikringsformidler har begått feil ved innsalg, formidling eller
at det hat skjedd feil ved skadebehandling har du rett til å klage til Vestenfjeldske Forsikringsrådgivning AS.
Det skal opplyses om årsaken til klagen. Saken vil deretter bli behandlet i henhold til selskapets interne klagerutiner
og du vil få en begrunnet skriftlig avgjørelse med opplysninger om videre klagemuligheter.
Klagen skal sendes Megler@vestfjeld.no eller til postadresse.